ЕКГ з навантаженням

Добовий моніторинг артеріального тиску (ДМАТ) - це метод дослідження серцево-судинної системи за допомогою приладу автоматичної реєстрації артеріального тиску й частоти серцевих скорочень протягом доби з певними інтервалами. ДМАТ суттєво розширює можливості у діагностиці та лікуванні артеріальних гіпертензій, дозволяючи диференціювати істинну артеріальну гіпертензію від псевдогіпертензії, виявляти випадки гіпертензії «білого халата», виявляти зв'язок епізодів підвищення АТ із зовнішніми стресовими чинниками.

Коли слід проводити ДМАТ?

  • Підозра на наявність синдрому «білого халата» (підвищення артеріального тиску виключно в присутності медперсоналу, при вимірюванні АТ в медичній установі).
  • Діагностика нічної гіпертензії.
  • Обстеження пацієнтів з підозрою на симптоматичну гіпертензію.
  • Верифікація артеріальної гіпертензії у вагітних.
  • Обстеження пацієнтів з конституціональною, ортостатичною гіпотензією, синкопе.
  • Діагностика резистентної АГ.
  • Оцінка ефективності та безпечності гіпотензивної фармакотерапії, виявлення епізодичної гіпо/гіпертензії.
  • Обстеження пацієнтів з пограничною (м'якою) артеріальною гіпертензією з метою визначення необхідності гіпотензивної терапії.
  • Обстеження пацієнтів з синдромом обструктивного нічного апное.

Наші спеціалісти

Дідоха Маряна Василівна

Дідоха Маряна Василівна

Лікар функціональної діагностики